Ukraynada Eğitim Sistemi

ukrayna eğitim sistemi

 

Hazırlık Eğitimi: 1 Yıl

Lisans Eğitimi: 4 Yıl

Uzmanlık Eğitimi: 1,5 Yıl (Teknik alanlar için)

Master: 2 Yıl (+1 hazırlık, sonradan gelenler için Rusça)

Doktora : 3-6 Yıl

Eğitim sistemi yüksek kalitede ve gelişmiş bir eğitim sağlar. Yerel ve merkezi otoritelerin en önem verdikleri amaçlarından bir tanesi herkese kaliteli eğitim almak için eşit fırsatları sunmaktır. Ukrayna Yüksek öğretim yapısı UNESCO, AB ve diğer uluslar arası organizasyonların gelişmiş ülkelerdeki yüksek öğretim kriterlerine göre oluşturulmuştur. Yüksek öğretim Ukrayna yasalarının öngördüğü biçimde sistemin parçalarının biri biri ile olan entegrasyonu üzerine kuruludur. Bu durum eğitim ve nitelik derecesinin yüksek tutulmasına bağlı kalınarak, temel ve mesleki bilimler ve uygulamadan oluşmaktadır. Ukrayna’da yüksek öğretim “ön uzmanlık”, “Lisans”, “uzmanlık-master” seviyelerinden oluşmaktadır

Nüfusun yaklaşık %24’lük kısmına yine nüfusun %8’ini oluşturan profesyoneller eğitim vermektedir.

Ukrayna Eğitimnde Rusça ve Ukraynacanın yanında bazı bölümlerde İngilizce eğitimde yapılabilmektedir.

Her dönemin sonunda öğrenciler 3 ya da 5 sınav ile 3 ya da 5 testten geçirilirler. Tüm bunları başarıyla geçen öğrenciler bir sonraki döneme başlamaya hak kazanır. Dersler pazar hariç hergün yapılır.
Üniversitelerdeki hazırlık sınıfı dersleri 1 Eylülden 15 Kasıma kadar başlamakta olup, 10 ay devam etmektedir. Dersler hangisini seçerseniz Ukraynaca, İngilizce ve Rusça olarak verilmektedir.

Uluslararası öğrenciler Ukrayna’da bulunan yüksek öğretim kurumlarından yabancı öğrencilere eğitim verme yetkisi bulunan üniversite, enstitü ve yüksek okullarda eğitim alabilirler. Bu yetki kurumlara Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından verilmektedir. Uluslararası öğrencilere eğitim veren üniversitelerdeki eğitimin kalitesi yine aynı bakanlığın kontrolü altındadır.

Uluslararası öğrenciler eğitimlerine hazırlık yılı ile başlarlar. Hazırlık sınıflarında İngilizce / Rusça / Ukraynaca dil eğitimi ile beraber öğrencinin ileride devam edeceği fizik, matematik analiz, teknik resim gibi bölümle alakalı temel bilgi ve terminolojiye ilişkin eğitim de verilir. Uluslararası öğrenciler hazırlık sınıfını bitirdikten sonra ister aynı üniversitede isterlerse de diğer bir üniversitede ana bölümlerine yabancı öğrencilerle beraber devam ederler.

Ukrayna’da yüksek öğrenim yüzyıllık tarih, milli geleneklerle ve dünya çapında prestij sahibidir. Ukrayna, eski Sovyetler Birliği’nin en gelişmiş ülkelerinden biridir. Ukrayna’da yüksek okullar eğitim, bilim ve sosyal alt yapı oluşturmuştur ve Ukrayna vatandaşları yanında dünyanın dört bir yanından öğrencilere farklı seviyelerde eğitim alma, yetkinlik gelişimi ya da ileri seviye kursları takip etme, yüksek lisans yapma yada uygulamalı araştırma yapma imkanı sunmaya hazırdır. Her yıl 200 binin üzerinde Ukraynalı ve yabancı öğrenci orta öğrenim sonrası giriş sınavlarını geçerek yüksek öğrenim kurumlarında öğrenci olmaktadır.

Ukrayna yüksek öğrenim sitemi UNESCO ve BM tarafından tanınan ileri ülkelerdeki modern eğilimlerle uyuşan esnek bir yapı mevcuttur. Üniversiteler, akademiler ve enstitülerde 600 bini tam-süreli olmak üzere yaklaşık 900 bin lisans öğrencisi öğreni görmektedir. Ukrayna’da orta öğrenimi bitiren öğrencilerin yaklaşık %40’ı yüksek öğrenim görme imkanına sahiptir. 4,506 doktor, 32,825 bilim adamı adayı, 5,228 profesör ve 26,665 doçent olmak üzere yaklaşık 800,000 öğretim görevlisi mevcuttur. Yüksek okul mezunlarından bilimsel araştırma konusunda başarılı olanlar yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilirler.

Çeşitli uzmanlık alanlarında geniş yüksek lisans programı seçenekleri endüstri, ekonomi, bilim, kültür ve eğitim alanlarında yetişmiş uzman ihtiyacına cevap verir. Üniversitelerde 20 bilim dalı ve 366 uzmanlık alanında eğitim verilmektedir. Ülkede reform sürecinde etkili olan ihtisas eğitimi (İktisat, hukuk, sosyal ve siyasi bilimler) yaygınlık kazanmaktadır.

Ukrayna’da yeni eğitim yasaları ve devlet politikası yüksek öğrenim kurumlarına özerklik verir. Ukrayna, dünya eğitim sitemine dahil olmuştur ve eğitim sistemi Ukrayna’da entellektüel potansiyelinin oluşumunda önemli işlevler görmektedir.

Bugüne dek 120.000 yabancı uyruklu uzman yetişmiş bulunan Ukrayna yüksek öğretim kurumlarının yabancı öğrenci eğitiminde yaklaşık 40 senelik bir deneyimi vardır. Avrupa, Asya ve Latin Amerika’nın 130 ülkesinden gelen öğrenciler buradaki üniversitelerden mezun olduktan sonra iş hayatına atılmış bulunmaktadır.

Yabancı öğrenciler daha çok Arap ülkeleri, Türkiye, Vietnam, Tayland, Çin, Polonya ve Romanya kökenlilerden oluşmaktadır. Yabancı öğrencilerin Ukrayna’yı tercih etmelerinin sebepleri arasında yüksek eğitim standardını, sunulan zengin seçenekleri ve değişik kültürlerle tanışma imkanlarını sayabiliriz. Fakat asıl etken, Ukrayna Eğitimnde eğitim maliyetinin diğer ülkelerdekinden biraz daha düşük olmasıdır.

 
 

Son Haberler

 
 

Paylaş