Ukrayna'da Eğitim Denklik

ukrayna denklik varmı

Ukrayna'da Eğitim YÖK tarafından tanınmaktadır. Her hangi bir Ukrayna üniversitesi’nden mezun olduktan sonra istediğiniz çoğu AB ülkesinde çalışabilirsiniz. Ukrayna'da Eğitimler başlamadan gideceğiniz üniversiteyi YÖK’e sormanız gerekir. YÖK yurtdışında üniversite eğitimi veren kurumları her yıl belirli kriterlere göre incelemekte ve tanıdığı üniversiteleri bazılarını tanımamaktadır. Yurtdışında bir üniversiteye öğrenim görmek üzere gitmeden önce mutlaka  YÖK Denkliğini doğrudan YÖK’e sorularak öğrenilmelidir.

Ukrayna'da Eğitim Denklik Sorgulaması

Dilekçe ile başvurabilirsiniz, daha kolay bir yolu ise YÖK Denklik Sorgulama Formunu kullanmaktır. Yapmış olduğunuz sorgulamalara genellikle aynı gün cevap verilmektedir.

Türkiye’de birçok öğrencinin aklına takılan sorulardan bir tanesi okuyacağım üniversitenin YÖK tarafından denk sayılıp sayılmamasıdır. Bu sorunun cevabını bir çok kurum ve kuruluş kendi fikirleri gereğince cevaplamış ve öğrencileri mağdur durumda bırakmıştır. Bu sorunun en doğru cevabı kesinlikle YÖK’te gizlidir. Okumak istediğiniz üniversitenin denklik durumunu YÖK’ün denklik bilgilendirme formunu doldurarak bulabilirsiniz.YÖK denklik bilgilendirme formu için lütfen tıklayınız.

YÖK denklik durumu iki şekilde değerlendirmektedir.

1.Tanıma

2.Denklik

Tanınma,üniversiteler ile ilgili bir durumdur. Yurtdışında gideceğiniz ülke, üniversite, üniversitenin fiziki yapısı, kadro yapısı, eğitim uygulamaları vb kriterler incelenerek üniversitelerin uygunluğuna; daha doğrusu eğitim kurumunun üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına karar verilir. Bir diploma için denklik başvurusu yapabilmeniz için öncelikle diplomayı aldığınız üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması gerekir. Genellikle devlet üniversiteleri ile geçmişi olan özel üniversiteler YÖK tarafından tanınır.

Denklik, almış olduğunuz eğitimin içeriği ile ilgili bir konudur. Temel olarak anlamı eğitiminiz boyunca almış olduğunuz zorunlu derslerin ve içeriklerinin, Türkiye’de aynı bölümün zorunlu dersleri, içerik ve yoğunluklarıyla uyumlu olması aranır. Bu uyum ve uygunluk varsa aldığınız diplomaya denklik verilir. Bu uyumun olmaması durumunda ise, eksik görülen dersleri Türkiye’de bir üniversitede almanız ya da denklik sınavına girmeniz istenebilir. Denklik sınavında 100 üzerinden 50 puanı almanız durumunda diplomanıza denklik verilir.

Denklik konusunda özellikle Avrupa Birliği süreci ve Bologna anlaşması kapsamında önemli gelişmeler olmuş, YÖK’ün bu konudaki tavrı oldukça olumlu yönde ilerleme sağlamıştır. Özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle birliğe üye ülkelerde alınan diplomalarda tanınma ya da denklik anlamında herhangi bir sorun kalmamıştır. Birliğe üye olmayan ama Bologna anlaşması kapsamındaki ülkelerde de (Örn: Rusya, Ukrayna) diplomaların tanınması ve denklik almasıyla ilgili önemli bir engel kalmamıştır. Yurtdışında okuyan öğrenciler artık denklik konusunda aşılmaz engellerle karşılaşmıyorlar.

Bologna Süreci nedir?

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir Avrupa reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile Türkiye’nin de dahil olduğu 47 üye ülke tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir.Bologna Sürecinin oluşturmayı hedeflediği Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşları, yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amaçları ile Avrupa’da kolayca dolaşabileceklerdir. Avrupa, gerek yükseköğretim ve gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer bölgelerinden kişiler tarafından tercih edilecek hale getirilecektir.

Öğrenci arkadaşlarımızın karşılaştığı diğer bir sıkıntı ise daha önceden YÖK tarafından tanınmış üniversitelerdir. Sakın ‘Aynı üniversiteye yada bölüme gidersem alacağım diploma nasıl olsa tanınır’ diye düşünmeyiniz.Çünkü yurtdışındaki üniversiteler YÖK tarafından sürekli olarak değerlendirilmekte ve bazı bölümlere verilen diploma ve dereceler bir zaman sonra tanınmayabilmektedir.Bu nedenle yurtdışında okumaya karar vermeden YÖK denklik bürosuna dilekçe yada denklik bildirim formunun doldurarak istediğiniz üniversitenin ve programın tanınıp tanınmadığını mutlaka öğreniniz.

Ukrayna Eğitimnde denklik sorunu günümüzde devam etmektedir.Ukrayna Eğitimne ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler denklik başvurusu yaparken bu koşulların sağlandığına ilişkin belgeleri ibraz edince denklik verilmektedir.Ancak ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen öğrenciler eğitimini tamaladıktan sonra gerekli evrakları ibraz edip denklik başvurusunda bulunabilirler.

Ukrayna’daki Yüksek Öğretim kurumlarının tamamından alacağınız diplomalar LİZBON Antlaşması ile tüm avrupa bir  ülkelerinde geçerlidir. Bu antlaşma ile dilediğiniz Avrupa Birliği ülkesine yatay geçis yapma hakkınız vardır. Ülkemizde de özel sektörde çalışmayı tercih edecek olan kişiler bu üniversitelerden aldıkları diplomalar ile rahatlıkla iş bulabilmekte ve önemli konumlara gelmektedirler.

Türk öğrencilerin Ukrayna’yı tercih etme sebeplerinin başında üniversitelere sınavsız kabul edilmeleri ve eğitim-yaşam ücretlerinin oldukça ekonomik oluşudur. Ukrayna’daki üniversitelere YÖK tarafından doğrudan denklik verilmese de öğrenciler Türkiye’ye döndükten sonra denklik için başvuruda bulunma hakkına sahiptir.

Devam zorunluluğu olamayan ve açık öğretim, uzaktan öğretim v.b. veren yabancı üniversiteler tarafından sunulan diplomalara YÖK tarafından denklik belgesi verilmemektedir.

Yurtdışından alınan Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans düzeyindeki yükseköğretim diplomalarının denklik işlemleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7/p maddesi ile Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Buna göre, yurtdışından alınan bir diplomanın denklik değerlendirmesine alınabilmesi için, diplomanın alındığı kurumun ve eğitimin yapıldığı programın, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmış olması gerekmektedir.

Temel fen bilimleri (fizik, kimya, matematik, biyoloji), filoloji, tarih, coğrafya, edebiyat, sanat tarihi, sosyoloji, güzel sanatlar, klasik arkeoloji, beden eğitimi ve benzeri alanlarda alınan diplomaların denkliği, ülkemizdeki benzeri programlara uygun eğitim alınıp alınmadığı bakımından yapılan inceleme sonucuna göre kabul edilmekte veya reddedilmektedir. Meslekî alanlarda (mühendislik, tıp, eczacılık, diş hekimliği, hukuk vb.) alınan diplomaların denkliği, ilgili alanlarda oluşturulan komisyonlar tarafından, başvuru sahibinin aldığı dersler ve bunların içerikleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna göre kabul edilmekte, reddedilmekte veya başvuru sahipleri seviye tespit sınavına tabi tutulmaktadır. YÖK genel olarak bütün üniversiteleri tanımakla birlikte hepsine denklik vermemektedir. YÖK böylece sürekli olarak denklikle tanınırlığın farklı şeyler olduğuna vurgu yapmaktadır. YÖK’ün tanıyıp da denklik vermediği okullar olmakla birlikte aynı zamanda tanımayıp da denklik verdiği okullar da bulunmaktadır. Teknik ve tıpla ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin genellikle sınava tabi tutuldukları görülmektedir.

ÖZEL  ÖĞRENCİLİK  NEDİR?

Yurt dışında yükseköğrenim gören ve resmi burslu olmayan öğrenciler, ‘özel öğrenci’ olarak adlandırılmaktadır.Özel Öğrencilik Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından tanınmaktadır.

Eğer pasaportunuzu uzatmanız veya askerliğinizi ertelemeniz gerekiyorsa önce Büyükelçilikte öğrenci dosyası açtırmanız ve sonrasında her öğretim dönemi başında bir öğrenci belgesi (veya okul kayıt belgesi) aslını büyükelçiliğe  göndererek dosyanızı açık tutmanız gerekmektedir..

LİSANS-ÖĞRENİMİ İÇİN ÖĞRENCİ DOSYASI AÇTIRMA VE ASKERLİK ERTELETME BAŞVURUSU

GEREKLİ BELGELER:

Özel Öğrenci Bilgi Formu ve Dilekçesi

Özel Öğrenciliği Tanıtma Başvuru Dilekçesi

Lise diplomasının 1 adet fotokopisi*

1 adet okul kayıt yazısı

1 adet Nüfus cüzdanı fotokopisi (Ön ve arka tarafı A4 kağıdının aynı yüzüne çekilmiş olmalıdır.)

2 Adet Fotoğraf (Fotoğrafların arkasına isim yazılmalıdır.)

1 adet askerlik durum veya karar belgesi (fotokopi olabilir)

NOT: Bu başvuruyu yaptıktan, 4-6 hafta sonra ikamet adresinize ‘Özel Öğrenci Tanıma Fişi’ gönderilecektir.

ÖZEL ÖĞRENCİ DOSYASI AÇTIRMAK ÜZERE BAŞVURAN ÖĞRENCİLERİMİZİN AYRICA ASKERLİK ERTELENMESİ İÇİN BAŞVURU YAPMALARINA GEREK YOKTUR.

 
 

Son Haberler

 
 

Paylaş