Duyurular

 Referanslarımız
 
Ukrayna Eğitim Fiyatları

Ukrayna Eğitim Fiyatları

Ukrayna Eğitim Fiyatları

 

ODESSA DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 Tıp lisans ingilizce :1.Sınıf:3850 $

                                    2.Sınıf:4000 $

                                    3.Sınıf:4200 $

                                    4.Sınıf:4500 $

                                    5.Sınıf:4800 $

                                    6.Sınıf:5100 $

Tıp lisan Rusça:1.Sınıf:3000

                             2.Sınıf:3200

                             3.Sınıf:3200

                             4.Sınıf:3300

                             5.Sınıf:3500

                             6.Sınıf:3800

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş hekimliği lisans ingilizce :4550 - Diş hekimliği lisans rusça :3500

Eczacılık Fakültesi - Lisans Rusça : 2850

 

ODESSA ULUSLAR ARASI DENİZCİLİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Gemicilik Fakültesi

 

Denizcilik ve İç kara Su Yolları Fakültesi

 

Mühendislik Fakültesi

 

Elektrik Mühendisliği ve Radyo Elektronik Fakültesi

 

Deniz Hukuku Fakültesi

 

Rusça Lisans: 2800 $

 

ODESSA MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Endüstri ve Mühendislik Fakültesi

 

Ekonomi ve Yapı Yönetimi Fakültesi

 

Yapı Hidrolik Sistemleri Fakültesi

 

İnşaat Teknolojisi Fakültesi

 

Su Endüstrisi ve Sıhhi Mühendislik Fakültesi

 

Rusça Lisans: 2450 $

 

ODESSA ULUSLARARASI GUMANİTARNİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Eczacılık  Lisans İngilizce: 2500 $

 

Eczacılık  Lisans Rusça: 2300  $

 

Hukuk

 

Ekonomi & Yönetim

 

Dil Bilim & Tercümanlık

 

Ekonomi

 

Beden Eğitimi

 

Bütün Bölümler Rusça Lisans 2000 $

 

ODESSA ULUSAL HUKUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

 

Avrupa Hukuku Enstitüsü

 

Savunma ve Yerel Yönetimler Enstitüsü

 

Profesyonel Hakim Enstitüsü

 

Halk İdaresi ve Uluslar arası Yasal İlişkiler Fakültesi

 

Medeni Hukuk ve Özel Girişim Fakültesi

 

Adliye Fakültesi

 

Yüksek Lisans Fakültesi

 

Yasal Gazetecilik Fakültesi

 

Sosyal Refah Fakültesi

 

Uzaktan ve Yarım Gün Eğitim Fakülteleri

 

Rusça Lisans           2500 $

 

ODESSA ULUSAL MECHNİKOV ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Kimya Fakültesi

 

Matematik, Ekonomi ve Mekanik Fakültesi

 

Sosyal Bilimler Fakültesi

 

Diploma Sonrası Eğitim Fakültesi

 

Biyoloji Fakültesi

 

Jeoloji ve Coğrafya Fakültesi

 

Ekonomi ve Hukuk Fakültesi

 

Tarih Fakültesi

 

Romans ve Alman Filoloji Fakültesi

 

Fizik Fakültesi

 

Astronomi

 

Filoloji Fakültesi

 

Gazetecilik

 

Rus dili ve edebiyatı

 

Ukrayna dili ve edebiyatı

 

Bulgaristan dili ve edebiyatı

 

Rusça Lisans: 2500 $

 

ODESSA A.V. NEZHADANOVA MÜZİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Vokal ve koro fakültesi:

 

Piyano & teorisi fakültesi:

 

Orkestra fakültesi:

 

Rusça Lisans: 1500 $

 

ODESSA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Ekonomi ve Üretim Yönetimi Fakültesi

 

İşletme Fakültesi

 

Muhasebe Fakültesi

 

Uluslararası Ekonomi Fakültesi

 

Finansal Ekonomi Fakültesi

 

Turizm

 

Bankacılık

 

Pazarlama

 

Rusça Lisans: 2000 $

 

ODESSA ÇEVRE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Hidrometeorolojik Enstitüsü

 

Çevre Bilimi Bölümü

 

Bilgisayar Bilimi Bölümü

 

İş Yönetimi Bölümü

 

Hazırlık Bölümü

 

Staj Bölümü

 

Meslek İçi Eğitim Bölümü

 

Rusça Lisans: 2500 $

 

ODESSA ULUSAL  POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Mühendislik Fakültesi

 

Dinamik ve makinelerin gücü, Robot sistemleri ve kompleksleri, Tekerlekli ve paletli

araçlar, Kaldırma, inşaat, yol ve tarımsal makine ve ekipman, Otomobil ve otomobil

endüstrisi, Endüstriyel Teknoloji, Rusça Lisans: 2800 $

 

Tasarım ve Yönetim Fakültesi

 

İmalat Mühendisliği, Mühendisliğinde iş güvenliği, Makineler ve sistemler kesme, Demir

ve demir dışı metallerin döküm, Metroloji ve Ekipmanları Ölçüm.

 

Rusça Lisans: 2800 $

 

Kimya Mühendisliği Fakültesi

 

Ekoloji ve Çevre, Organik maddelerin kimyasal teknolojisi, İnorganik maddelerin kimyasal

teknolojisi, Teknoloji ilaç. Rusça Lisans: 2800 $

 

Enerji Mühendisliği ve Bilgisayar Entegre Yönetim Sistemleri Fakültesi

 

Çekirdekler ve temel parçacıklar fiziği, Nükleer radyasyon güvenliği, Nükleer enerji

Konvansiyonel olmayan enerji kaynakları, Kombine ısı ve enerji, Enerji santralleri için su

ve yakıt teknolojisi, Termik santraller, Otomatik süreç kontrol ve üretim.

 

Rusça Lisans: 2800 $

 

Elektromekanik ve elektromenedzhmentu Fakültesi

 

Enerji yönetimi, Elektrik sistemi, Elektrikli araçlar, Otomasyon ve elektrikli tahrik

Elektromekanik sistemleri, Elektrikli makine ve cihazlar. Rusça Lisans: 2800 $

 

Radyo ve Telekomünikasyon Fakültesi

 

Bilgi Teknolojileri, Radyo, Elektronik cihaz, sistem ve kompleksleri, Radyo iletişimi,

yayıncılık ve televizyon, Elektronik araçların imalatı, Ev elektronik donanım, Teknoloji ve

telekomünikasyon. Rusça Lisans: 2800 $

 

Bilgisayar Sistemleri Fakültesi

 

Bilgi yönetim sistemleri ve teknoloji, Yazılım sistemleri, Yönetim ve otomasyon, Bilgisayar

sistemleri ve ağları, Özel bilgisayar sistemleri. Rusça Lisans: 2800 $

 

İşletme, Ekonomi ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi

 

Ekonomik Sibernetik, Muhasebe ve denetim, Ekonomi işletmeleri, Pazarlama, Yönetim

kuruluşları, Uluslararası Yönetimi, Bilişim, Uygulamalı Matematik

 

Rusça Lisans: 2800 $

Edebiyat Fakültesi

 

Kültürel çalışmalar, Dokümantasyon ve Bilgi, Sosyal hizmet

 

Rusça Lisans: 2800 $

 

GÜNEY UKRAYNA PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Beden Eğitimi ve Rehabilitasyon  Fakültesi

 

Defectology ve Fiziksel Rehabilitasyon, Teori ve Beden Eğitimi,  Fizik Tedavi ve Spor

Hekimliği, Anatomi ve Fizyoloji, Spor ve Pre-Askerlik Eğitimi, Spor Oyunları, Jimnastik

Yöntemleri Enstitüsü, Beden Eğitimi.

 

İlköğretim Enstitüsü ve Beşeri Bilimler Teknoloji Fakültesi

 

Sosyal Pedagojik, Psikoloji ve Pedagoji Yenilikler; İlköğretim Pedagojik Teknolojileri Genel

Teknikleri ve Teknoloji Eğitimi, Anaokulu ve Özel Eğitim Fakültesi

 

Fizik ve Matematik Fakültesi

 

Psikoloji Fakültesi, 


Dünya Dilleri Fakültesi,

Ukrayna dili ve edebiyatı, Yabancı dil ve profesyonel çevirmenler ve tercümanlar öğretmenler hazırlar.

 

Yabancı Diller ve Ukraynalı Filoloji Fakültesi

 

Sanat Fakültesi

 

Müzik ve Koreografi,Müzik Teorisi ve Vokal,İletken Koro,Enstrümantal Müzik Eğitimi

 

Doktora çalışması (3 yıl):

 

Pedagoji

 

Teorisi ve Eğitimi (Bilgisayar Bilimi)

 

Teori ve Eğitim Yöntemleri (Ukrayna Dili)

 

Teori ve Yöntemleri Tarih

 

Teori ve Tarih bilgisi

 

Özel Felsefe ve Felsefe Diyalektik ve Metodoloji Beceri Eğitim

 

Pedagoji ve Yaş Psikolojisi

 

Lisans derecesi - $ 1990 - 2475

 

Yüksek Lisans - $ 2475 -3680

 

Bilimler Adayı derecesi (Doktora) alınmasına yönelik çalışmalar - $ 3270

 


 

Sumy Ulusal Ziraat ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI 2013 Eğitim öğretim harç ücretleri

 

Ekonomi ve Yönetim Eğitim-bilimsel Enstitüsü

 

İktisat ve Girişimcilik Dairesi -1800 $

 

Yönetimi Fakültesi -1800 $

 

Hukuk Fakültesi -1800 $

 

Veterinerlik Eğitim-bilimsel Enstitüsü

 

Biyoteknolojik Fakültesi -1800 $

 

Veterinerlik Fakültesi -1800 $

 

Eğitim-bilimsel mühendislik-teknolojik Enstitüsü

 

Mühendislik-teknolojik Fakültesi -1800 $

 

Yapı Fakültesi -1800 $

 

Gıda teknolojileri Fakültesi -1800 $

 

Agronomik Fakültesi -1800 $

 

Lisansüstü Eğitimi Fakültesi -1800 $

 

Yazışma Eğitimi Fakültesi -1800 $

 

Ön eğitim Bölümü, Pazarlama Fakültesi -1800 $

 


 

SUMY DEVLET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Tıp Fakültesi - Rusça=3200 $ - İngilizce: 3900 $

 

Yabancı Filoloji ve Sosyal İletişim Fakültesi

 

Yabancı Diller Fakültesi=2200 $

 

Gazetecilik ve Filoloji Fakültesi=2100 $

 

Teori ve Çeviri Uygulamaları Fakültesi

 

Alman Filolojisi Fakültesi=2200 $

 

Siyaset Bilimi, Sosyoloji ve Psikoloji Fakültesi=2200 $

 

Felsefe Fakültesi=2100 $

 

Yabancı Öğrenciler İçin Dil Uygulama Fakültesi=2100 $

 

Hukuk Fakültesi =2200 $

 

Tarih Fakültesi=2100 $

 

Beden Eğitimi Fakültesi=2000 $

 

Teknik Sistemleri ve Enerji Verimli Teknolojileri Fakültesi=2200 $

 

Uygulamalı Ekoloji Anabilim Dalı=2000 $

 

Uygulamalı Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı

 

Genel Kimya Fakültesi=2100 $

 

Genel Mekaniği ve Makine Dinamiği Anabilim Dalı=2100 $

 

Üretim Mühendisliği, Makine ve Araçlar Fakültesi=2200 $

 

Kimya ve Petrol-Rafinerileri Süreçleri ve Donatım Dairesi Başkanlığı=2000 $

 

Malzemeleri ve Makineleri Bilim Mukavemet Fakültesi=2000 $

 

Teknik Termal Fizik Fakültesi=2000 $

 

Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi=2000 $

 

Bilgisayar Bilimleri Fakültesi=2000 $

 

Uygulamalı Fizik Fakültesi=2100 $

 

Elektronik ve Bilgisayar Fakültesi=2000 $

 

Nano elektronikler Fakültesi=2000 $

 

Yönetim Bilgisayarlı Sistemleri Fakültesi=2000 $

 

Elektrik Mühendisliği Fakültesi=2000 $

 

Uygulamalı ve Matematik Fakültesi=2100 $

 

Karmaşık Sistemler Modelleme Fakültesi=2000 $

 

Genel ve Teorik Fizik Fakültesi=2100 $

 

Uluslararası Eğitim Fakültesi=2200 $

 

Yabancı Öğrenciler İçin Dil Eğitimi Fakültesi=2200 $

 


 

KİEV ÜNİVERSİTELERİ

 

KİEV POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça:3000 $    -Lisans İngilizce: 4000 $

 

KİEV TIP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça: 4000 $    - Lisans İngilizce: 5000 $

 

KİEV MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça İnşaat mühendisliği: 2500 $

 

Lisans Rusça Mimarlık: 3500 $

 

KİEV ULUSAL TARAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça: 4000 $

 

KİEV ULUSAL DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça: 2500 $

 

KİEV HAVACILIK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça: 3400 $   -  Lisans İngilizce: 4000 $

 

KİEV MİLLİ DİL BİLİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça: 2500 $ 

 

KİEV AVRUPA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça: 2500 $ 

 

KİEV ULUSAL SPOR VE BEDEN EĞİTİMİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FİYATLARI

 

Lisans Rusça: 2.270 $ 

 

 

Önemli not: Paket Programımız

 

1-) 1 Yıl Okul Harcı

 

2-) 1 Yıl Yurt Harcı

 

3-) 1 Yıl Sağlık Sigortası

 

4-) 1 Yıl Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti     

 

5-) Okul Kaydı

      

 

6-) Kayıt Öncesi Bütün Çeviriler Dahildir.

 UKRAYNA ÜNİVERSİTELERİ

 

Odessa Tıp Üniversitesi

Odessa Uluslararası Gumanitarni Üniversitesi

Odessa Ulusa Hukuk Akademisi

Odessa Mühendislik ve Mimarlık Akademisi

Odessa Devlet Politeknik Üniversitesi

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi

Odessa Ulusal Denizcilik Üniversitesi

Odessa Ulusal Mechnikov Üniversitesi

Güney Ukrayna Pedagoji Üniversitesi

Odessa Çevre Üniversitesi

Odessa Ekonomi Üniversitesi

Odessa Devlet Ziraat Üniversitesi

Odessa Müzik Akademisi

Odessa Ulusal Telekomünikasyon Akademisi

Odessa Ulusal Gıda Teknolojileri Üniversitesi

Kiev Ulusal Tıp Üniversitesi

Kiev Politeknik Üniversitesi

Kiev Ekonomi ve İşletme Üniversitesi

Kiev Ulusal İnşaat ve Mimarlık Teknik Üniversitesi

Kiev Krok Ekonomi Üniversitesi

Kiev Ulusal Taras Shevchenko Üniversitesi

Kiev Ulusal Dil Bilim Üniversitesi

Kiev Ulusal Havacılık Üniversitesi

Sumy Devlet Üniversitesi

Sumy Ulusal Tarım Üniversitesi

Kırım Tıp Üniversitesi

Tavria National Üniversitesi

Kırım Enstitüsü Ekonomi ve Ticaret Hukuk

Ekonomi ve Odessa Ulusal Hukuk Akademisi

Avrupa Üniversitesi Kırım Şubesi

Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi

Baskı Ukrayna Üniversitesi Kırım Şubesi

Kiev Milli Ekonomi Üniversitesi Kırım Şubesi

Kırım Hukuk Enstitüsü

Kırım Ulusal Tarım Üniversitesi

Harkov Tıp Üniversitesi

Harkov Milli Ekonomi Üniversitesi

Harkov Ulusal Uzay Üniversitesi

Lviv Tıp Üniversitesi

Lviv Üniversitesi

 

 


     Hit : 80056


Ukrayna Üniversiteleri, Taban Puanları, Bölümleri, Ücretleri, Fiyatları, Puanları, Denklik
İSTANBUL CAD. ANADOLU APT. NO:21/7 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Tel: 0212 570 00 34 ( PBX) Gsm: 0546 570 0034
- Fax: Ukrayna Üniversiteleri - Ukrayna Eğitim - Ukrayna Üniversitesi
E-Mail : info@ayed.com.tr - Web www.ukraynaegitim.org
Malta Dil Okulları